Ulkomaankauppa

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unioni (EU) on maailman suurin viejä. Se on myös houkutteleva vientimarkkina EU:n ulkopuolisille maille yli 500 miljoonine kuluttajineen ja yhteisiä sääntöjä noudattelevine sisämarkkinoineen. EU:lla on yksinomainen toimivalta säätää kauppaa koskevia lakeja ja solmia kansainvälisiä kauppasopimuksia 28 jäsenmaansa puolesta, Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen perusteella. Sen politiikka koskee tavara- ja palvelukauppaa, mutta myös muita asioita, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien sekä suorien ulkomaisten investointien kaupallisia näkökohtia. Se on ottanut käyttöön kauppaa suojaavia ja markkinoille pääsyä helpottavia välineitä suojatakseen EU:n yrityksiä kaupanesteiltä. Se tukee lisäksi kehitysmaiden kaupankäyntiä tullien alentamisen ja tukiohjelmien avulla.