Väliskaubandus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liit (EL) on maailma suurim eksportija. Oma enam kui 500 miljoni tarbijaga ühtse turuga, kus kehtivad ühesugused eeskirjad, on see kolmandate riikide jaoks atraktiivne eksporditurg. ELil on ainuõigus sõlmida Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjade alusel oma 28 liikmesriigi nimel rahvusvahelisi kaubanduskokkuleppeid ja kehtestada kaubandusasju reguleerivaid õigusakte. ELi poliitika hõlmab kaupade ja teenustega kauplemist, aga ka selliseid küsimusi nagu välisotseinvesteeringud ja intellektuaalomandi kaubanduslikud aspektid. EL on rakendanud kaubanduskaitse ja turulepääsu meetmeid, mille peamine eesmärk on kaitsta ELi ettevõtteid kaubandustõkete eest. Lisaks sellele toetatakse arengumaid soodusmeetmete ja toetusprogrammide kasutamise teel.