Udenrigshandel

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Den Europæiske Union (EU) er verdens største eksportør. Med sine over 500 millioner forbrugere og et indre marked med fælles lovgivning udgør EU et attraktivt eksportmarked for lande uden for EU. EU har enebeføjelser til at lovgive på handelsområdet og på vegne af sine 28 medlemslande at indgå internationale handelsaftaler med udgangspunkt i Verdenshandelsorganisationens bestemmelser. EU-politikken dækker handel med varer og tjenesteydelser samt anliggender inden for eksempelvis de kommercielle aspekter ved intellektuel ejendomsret og direkte udenlandske investeringer. Der er indført handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og instrumenter til markedsadgang med det hovedformål at beskytte EU’s virksomheder mod handelsbarrierer. Endelig hjælper EU udviklingslande med deres handel ved at nedsætte toldsatserne og indføre hjælpeprogrammer.