Zahraniční obchod

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Evropská unie (EU) je největším vývozcem na světě. Má přes 500 milionů spotřebitelů a jednotný trh se společnými pravidly, a tak rovněž představuje atraktivní vývozní trh pro země mimo EU. EU má výhradní pravomoc vytvářet právní předpisy v oblasti obchodu a jménem svých 28 členských zemí uzavírat mezinárodní obchodní dohody na základě pravidel Světové obchodní organizace. Její politika zahrnuje obchod zbožím a službami, ale také záležitosti, jako jsou komerční aspekty duševního vlastnictví a zahraničních přímých investic. EU zavedla nástroje obrany obchodu a přístupu na trh, a to zejména s cílem chránit podniky v EU před překážkami pro obchod. A nakonec také pomáhá obchodovat rozvojovým zemím prostřednictvím nižších cel a podpůrných programů.