Caidreamh eachtrach

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Mar chuid den obair a bhíonn ar siúl ag an Aontas Eorpach (AE) sa réimse um chaidreamh eachtrach déantar comhaontuithe trádála a phlé, agus comhoibrítear as lámha a chéile ar cheisteanna a bhaineann le fuinneamh, leis an tsláinte, leis an aeráid agus leis an chomhshaol, agus déantar é seo go minic i gcomhthéacs eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe. Tá cláir um Beartas Comharsanachta na hEorpa á bhfeidhmiú ag an AE chomh maith maidir leis na comharsana idirnáisiúnta is gaire dó.

Faoi Chonradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm sa bhliain 2009, atheagraíodh an obair um chaidreamh eachtrach a bhí ar siúl ag an AE nuair a cruthaíodh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), rannóg taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh, agus post Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.