Ulkosuhteet

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unionin (EU) työ ulkosuhteiden alalla tarkoittaa kauppasopimusten neuvottelemista sekä yhteistyötä energia-, terveydenhuolto-, ilmasto- ja ympäristöasioissa, usein Yhdistyneiden Kansakuntien kaltaisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Siihen kuuluvat myös Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmat, jotka koskevat EU:n lähimpinä kansainvälisiä naapureita.

Vuonna 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella EU:n ulkosuhteisiin liittyvä työ järjesteltiin uudelleen perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) Euroopan unionin diplomaattiseksi välineeksi sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan virka.