Išorės santykiai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) darbas išorės santykių srityje apima derybas dėl prekybos susitarimų, bendradarbiavimą energetikos, sveikatos, klimato ir aplinkos klausimais, dažnai su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip Jungtinės Tautos. ES taip pat vykdo Europos kaimynystės politikos programas, susijusias su artimiausiomis užsienio šalimis.

Pagal 2009 m. įsigaliojusią Lisabonos sutartį ES darbas išorės santykių srityje buvo reorganizuotas sukuriant Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) - Europos Sąjungos diplomatinę instituciją - ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai postą.