Yttre förbindelser

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionens (EU) verksamhet inom området yttre förbindelser omfattar förhandlingar om handelsavtal samt samarbete när det gäller frågor som rör energi, hälsa klimat och miljö, ofta inom ramen för internationella organisationer som FN. Inom detta område genomförs också grannskapsprogram med de närmaste grannländerna utanför EU.

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, omorganiserades EU:s verksamhet inom området. Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) - EU:s diplomatiska myndighet - samt posten som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik inrättades.