Ārējās attiecības

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības (ES) darbs ārējo attiecību jomā ietver vienošanos par tirdzniecības līgumiem un sadarbību enerģētikas, veselības, klimata un vides jautājumos, bieži starptautisku organizāciju, piemēram, ANO, kontekstā. Tā arī vada Eiropas kaimiņattiecību politikas programmas saistībā ar tās tuvākajām kaimiņvalstīm.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gadā, ES darbs ārējo attiecību jomā ir reorganizēts un ir izveidots Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), kas darbojas kā ES diplomātiskais dienests, un Eiropas Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos amats.