Buitenlandse betrekkingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Het werk van de Europese Unie (EU) op het vlak van buitenlandse betrekkingen omvat de onderhandeling van handelsovereenkomsten en samenwerking voor energie-, gezondheids-, klimaat- en milieukwesties, vaak in de context van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. De EU voert ook het Europese nabuurschapsbeleid uit met betrekking tot haar dichtste internationale buren.

Op grond van het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, werden de buitenlandse betrekkingen van de EU gereorganiseerd via de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de diplomatieke arm van de Europese Unie en de post van hoge vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie.