Eksterne forbindelser

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Den Europæiske Unions (EU’s) arbejde på området eksterne forbindelser omfatter forhandlinger om handelsaftaler og samarbejde inden for energi, sundhed, klima og miljø - ofte i samspil med internationale organisationer såsom FN. Programmerne under den europæiske naboskabspolitik for de tætteste internationale naboer hører ligeledes ind under dette område.

Lissabontraktaten, som trådte i kraft i 2009, medførte en omstrukturering af EU’s eksterne forbindelser. I den forbindelse blev Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste samt posten som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik oprettet.