Stosunki zewnętrzne

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Działania Unii Europejskiej (UE) w obszarze stosunków zewnętrznych obejmują m.in. negocjacje w sprawie porozumień handlowych oraz współpracę w zakresie energii, zdrowia, klimatu i kwestii środowiskowych, nierzadko w kontekście organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ponadto UE realizuje programy europejskiej polityki sąsiedztwa w odniesieniu do najbliższych partnerów międzynarodowych.

Na mocy traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie w 2009 r., nastąpiła reorganizacja działań UE w obszarze stosunków zewnętrznych, której następstwem było powołanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), służby dyplomatycznej Unii Europejskiej, oraz ustanowienie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.