Välissuhted

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidu (EL) tegevus välissuhete valdkonnas hõlmab kaubanduslepingute läbirääkimisi ning koostööd energeetika-, tervishoiu-, kliima- ja keskkonnaküsimustes, mis toimub sageli rahvusvaheliste organisatsioonide (nt ÜRO) egiidi all. Lähinaabrite suhtes rakendatakse ka Euroopa naabruspoliitika tegevuskavasid.

2009. aastal jõustunud Lissaboni lepingu alusel korraldati ELi välissuhetega seotud tegevus ümber ja rajati ELi diplomaatiline korpus: Euroopa välisteenistus ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht.