Mediul și schimbările climatice

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Calitatea mediului este considerată esențială pentru sănătate și bunăstare. Încă din anii 1970, Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre au introdus legi pentru a asigura utilizarea cu grijă a resurselor naturale, a reduce la minimum impacturile adverse pe care le au producția și consumul asupra mediului și a proteja biodiversitatea și habitatele naturale. În baza Titlului XX al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, legislația UE privind mediul tratează aspecte foarte variate, cum sunt gestionarea deșeurilor, calitatea aerului și a apei, gazele de seră și produsele chimice toxice.

UE integrează preocupările legate de mediu și în celelalte politici ale sale, cum ar fi transporturile și energia, și reprezintă o forță globală majoră în promovarea unor standarde ecologice mai stricte și a unor acțiuni eficace de combatere a schimbărilor climatice.