Miljø- og klimaforandringer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Sundhed og livskvalitet afhænger i høj grad af den miljømæssige kvalitet. Siden 1970’erne har Den Europæiske Union (EU) og medlemslandene indført love til sikring af en skånsom udnyttelse af naturens ressourcer, bekæmpelse af produktionens og forbrugets skadelige miljøvirkninger og beskyttelse af biodiversiteten og de naturlige habitater. EU’s miljølovgivning dækker i henhold til afsnit XX i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde en lang række områder lige fra affaldshåndtering over luft- og vandkvalitet til drivhusgasser og giftige kemikalier.

EU integrerer miljøspørgsmålet i sine andre politikker, f.eks. inden for transport og energi, og er en global drivkraft bag strammere miljøstandarder og effektive foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer.