Okolje in podnebne spremembe

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Ukrepi za okolje in podnebne spremembe

EU je v preteklih desetletjih razvila nekaj najvišjih okoljskih standardov v svetovnem merilu. Okoljska politika omogoča gospodarstvu EU, da postane okolju bolj prijazno, zaščiti naravne vire EU ter varuje zdravje in blaginjo prebivalcev EU.

Kakovost okolja je temeljnega pomena za naše zdravje, gospodarstvo in blaginjo. Vendar se sooča s številnimi resnimi izzivi, nenazadnje s podnebnimi spremembami, z netrajnostno potrošnjo in proizvodnjo kot tudi z različnimi oblikami onesnaževanja.

Okoljska politika in zakonodaja EU ščitita naravne habitate, ohranjata čistost zraka in vode, zagotavljata ustrezno odstranjevanje odpadkov, izboljšujeta poznavanje strupenih snovi in pomagata podjetjem k trajnostnemu gospodarstvu.

EU pripravlja in uvaja okoljske politike in strategije o podnebnih spremembah ter igra vodilno vlogo pri mednarodnih pogajanjih o podnebju. Zavezana je k zagotavljanju uspešnega uvajanja Pariškega sporazuma in sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). V zvezi s tem so se države EU zavezale k doseganju različnih ciljev v prihodnjih letih. EU se zavzema za upoštevanje podnebnih vprašanj na drugih področjih politike (npr. promet in energija) in za spodbujanje uporabe nizkoogljičnih tehnologij in prilagoditvenih ukrepov.

Okoljska politika EU temelji na členih 11 in 191–193 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s členom 191 je boj proti podnebnim spremembam izrecen cilj okoljske politike EU. Trajnostni razvoj je vseobsegajoč cilj EU, ki si prizadeva za „visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja“ (člen 3 Pogodbe o Evropski uniji).