Okolje in podnebne spremembe

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Kakovost okolja je osrednjega pomena za zdravje in dobro počutje. Evropska unija (EU) in njene države članice že od 70. let prejšnjega stoletja sprejemajo zakone, s katerimi bi zagotovile skrbno rabo naravnih virov, čim bolj zmanjšale škodljiv vpliv proizvodnje in porabe ter zaščitile biotsko raznovrstnost in naravne habitate. Okoljsko pravo EU v skladu z naslovom XX Pogodbe o delovanju zajema vidike, ki segajo vse od ravnanja z odpadki do kakovosti zraka in vode, toplogrednih plinov in strupenih kemikalij.

EU vključuje okoljske vidike tudi v svoje druge politike, na primer prometno in energetsko politiko, in je vodilna svetovna sila, ki si prizadeva za strožje okoljske standarde in učinkovito ukrepanje proti podnebnim spremembam.