Milieu en klimaatverandering

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Een goede milieukwaliteit wordt gezien als een essentiële voorwaarde voor gezondheid en welzijn. Al sinds de jaren zeventig voeren de Europese Unie (EU) en haar lidstaten wetten in voor het zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van nadelige milieueffecten in productie en consumptie, en de bescherming van biodiversiteit en natuurlijke habitats. Titel XX van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormt de basis voor de milieuwetgeving van de EU. De wetgeving omvat uiteenlopende onderwerpen zoals afvalbeheer, lucht- en waterkwaliteit, broeikasgassen en giftige stoffen.

De EU integreert de milieuvraagstukken in haar andere beleidsmaatregelen, bijv. vervoer en energie, en is wereldwijd een grote speler die zich inzet voor strengere milieunormen en effectieve acties tegen klimaatverandering.