Fiontraíocht

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is fíorthábhachtach iad gnóthais ó thaobh post agus fáis de tar éis na géarchéime eacnamaíche sa bhliain 2008, agus is é cuspóir an Aontais Eorpaigh (AE) ná geilleagair a chruthú a chothaíonn tionscnaíocht, fiontraíocht agus comhar chun a mhó a dhéanamh dá chumas.

Mar chuid den straitéis “Eoraip 2020”, tá beartas an AE á athdhréachtú chun bonn tionsclaíoch láidir, éagsúil agus iomaíoch a chinntiú, ata tíosach ar acmhainní, leis na dúshláin a bhaineann leis an margadh domhanda a chomhlíonadh.

Faoi Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, chinn an AE na dálaí is fearr is féidir a chruthú le go mbeidh an t-iomaíochas i réim.