Podnikání

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Vzhledem k dopadům hospodářské krize v roce 2008 mají podniky klíčovou úlohu pro pracovní místa a růst, a cílem Evropské unie (EU) je vytvořit prostředí, které podporuje iniciativu, podnikání a spolupráci za účelem maximalizace jejich potenciálu.

V rámci strategie Evropa 2020 EU upravuje svou politiku tak, aby měla silnou, diverzifikovanou, zdrojově účinnou a konkurenceschopnou průmyslovou základnu a dokázala obstát na celosvětovém trhu.

Podle článku 173 Smlouvy o fungování Evropské unie si EU stanovila za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro konkurenceschopnost.