Įmonės

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Po 2008 m. ekonominės krizės įmonėms tenka svarbus vaidmuo kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą. Todėl Europos Sąjunga (ES) siekia sukurti tokią aplinką, kuri puoselėtų iniciatyvas, verslumą bei bendradarbiavimą ir padėtų įmonėms padidinti savo potencialą.

Įgyvendindama strategiją „Europa 2020“ ES pertvarko savo politiką, kad užtikrintų stiprų, diversifikuotą, efektyviai išteklius naudojantį bei konkurencingą pramoninį pagrindą ir įveiktų pasaulinės rinkos iššūkius.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 173 straipsnį ES išsikėlė tikslą sukurti konkurencingumui kuo geresnes sąlygas.