Ettevõtlus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

2008. aasta majanduskriisi järel on ettevõtetel majanduskasvu ja tööhõive seisukohast oluline roll ning Euroopa Liidu (EL) sihiks on luua keskkond, mis soodustaks algatusvõimet, ettevõtlikkust ja koostööd nende kogu potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks.

Euroopa 2020. aasta strateegia raames kohandab EL oma poliitikat, et tagada tugeva, mitmekesise, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise tööstusbaasi kujunemine, mis suudaks vastata maailmaturu väljakutsetele.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 173 kohaselt on EL seadnud eesmärgiks luua võimalikult head tingimused konkurentsivõime tagamiseks.