Przedsiębiorstwa

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Przedsiębiorczość to klucz do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w następstwie kryzysu ekonomicznego w 2008 r., a celem Unii Europejskiej (UE) jest stworzenie odpowiedniego środowiska sprzyjającego pobudzeniu inicjatywy, przedsiębiorczości i współpracy na rzecz maksymalizacji potencjału.

W ramach strategii „Europa 2020” UE modyfikuje swoją politykę, by zapewnić solidną, zróżnicowaną, zasobooszczędną i konkurencyjną bazę przemysłową, która sprosta wymaganiom stawianym przez rynek globalny.

Zgodnie z art. 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE wyznaczyła sobie cel stworzenia najlepszych możliwych warunków dla konkurencyjności.