Ondernemingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Ondernemingen zijn essentieel voor het scheppen van banen en groei in de nasleep van de economische crisis van 2008. Om haar potentieel te optimaliseren, wil de Europese Unie (EU) een omgeving creëren waarin initiatief, ondernemerschap en samenwerking worden bevorderd.

In het kader van de strategie Europa 2020 is de EU haar beleid aan het wijzigen om te zorgen voor een sterke, gediversifieerde, hulpbronnenefficiënte en concurrerende industriële basis als antwoord op de uitdagingen van de internationale markt.

Conform artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de EU zichzelf tot doel gesteld om de best mogelijke omstandigheden te creëren voor het concurrentievermogen.