Yritykset

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Yritykset ovat avainasemassa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkimainingeissa. Euroopan unioni (EU) pyrkii luomaan ympäristön, joka tukee aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja yhteistyötä yritysten potentiaalin hyödyntämiseksi.

Osana Eurooppa 2020 -strategiaa EU laatii politiikkansa uudelleen varmistaakseen vahvan, monipuolisen, resurssien kannalta tehokkaan ja kilpailukykyisen teollisen perustan, joka auttaa unionia vastaamaan maailmanmarkkinoiden haasteisiin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklassa Euroopan unionille (EU) asetetaan tavoitteeksi luoda optimaaliset edellytykset kilpailukyvylle.