Utvidgningen

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) grundades 1957 och har efter sex utvidgningar vuxit från de ursprungliga sex medlemmarna till 28 medlemsländer. EU:s utvidgningspolitik gäller för närvarande kandidatländerna och potentiella kandidatländer från västra Balkan.

Fördraget om Europeiska unionen (artikel 49) och Köpenhamnskriterierna utgör utvidgningens ram. Målet är att förbereda kandidatländerna för att fullgöra sina skyldigheter som medlemsländer vid anslutningen. Syftet med EU:s stabiliserings- och associeringsprocess är att de potentiella kandidatländernas lagstiftning och normer med tiden ska närma sig EU:s.