Rozszerzenie

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska (UE), ustanowiona w 1957 r., w wyniku sześciu rozszerzeń rozrosła się z sześciu do dwudziestu ośmiu państw członkowskich. Polityka rozszerzenia UE dotyczy obecnie krajów kandydujących do UE oraz potencjalnych kandydatów z regionu Bałkanów Zachodnich.

Ramy rozszerzenia określa Traktat funkcjonowaniu o Unii Europejskiej (art. 49) oraz kryteria kopenhaskie, a ich celem jest przygotowanie krajów kandydujących, tak by mogły po akcesji przyjąć na siebie obowiązki związane z członkostwem. Proces stabilizacji i stowarzyszenia UE ma na celu rozłożone w czasie przybliżanie przepisów i norm potencjalnych kandydatów do tych obowiązujących w UE.