Méadú

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Bunaíodh an tAontas Eorpach (AE) sa bhliain 1957 agus tá méadú tagtha air ó na sé Bhallstát bhunaidh go 28 Ballstát de thoradh sé cinn de mhéaduithe. I láthair na huaire, baineann beartas an AE um méadú le tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht AE agus leis na hiarrthóirí féideartha ó Iarthar na mBalcán.

Soláthraíonn an Conradh ar an Aontas Eorpach (Airteagal 49) agus critéir Chóbanhávan creat an mhéadaithe, an cuspóir ná tíortha is iarrthóirí a ullmhú ionas gur féidir leo a gcuid oibleagáidí mar Bhallstáit a ghlacadh ar a n-aontachas. Féachann próiseas cobhsaíochta agus comhlachais an AE, le himeacht ama, leis na tíortha is iarrthóirí féideartha a thabhairt níos gaire don AE, ó thaobh a gcuid reachtaíochta agus caighdeán.