Rozšíření

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Založení Evropské unie (EU) se datuje zpět k roku 1957 a od té doby se rozrostla ze šesti na 28 členských států - postupem času došlo v EU k rozšíření šestkrát. Politika rozšíření EU se nyní vztahuje na země ucházející se o členství v EU a potenciální kandidátské země západního Balkánu.

Rámec pro rozšíření je dán Smlouvou o Evropské unii (čl. 49) a kodaňskými kritérii a jeho cílem je připravit kandidátské země, aby v okamžiku přistoupení mohly převzít své povinnosti jako členské státy. Proces stabilizace a přidružení EU pak směřuje k postupnému sbližování právních předpisů a norem potenciálních kandidátských zemí s EU.