Širitev

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija (EU), ki je bila ustanovljena leta 1957 in je sprva imela šest članic, ima danes po šestih širitvah 28 držav članic. Politika širitve zdaj zadeva tiste države, ki so zaprosile za članstvo v EU, ter potencialne kandidatke z Zahodnega Balkana.

Okvir za širitev določajo Pogodba o Evropski uniji (člen 49) in københavnska merila. Cilj je pripraviti države prosilke na to, da bodo lahko ob pristopu prevzele svoje obveznosti kot države članice. Namen stabilizacijsko-pridružitvenega procesa EU je postopno približevanje zakonodaje in standardov potencialnih držav kandidatk zakonodaji in standardom EU.