Extinderea

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Uniunea Europeană (UE), formată din şase state membre la crearea sa, în 1957, a ajuns să includă 28 de state membre, în urma a şase extinderi. Politica UE privind extinderea vizează în prezent ţările candidate la aderarea la UE şi ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest.

Tratatul privind Uniunea Europeană (art. 49) şi criteriile de la Copenhaga formează cadrul pentru extindere, obiectivul fiind de a pregăti ţările candidate pentru a-şi asuma obligaţiile de stat membru la momentul aderării. Procesul UE de stabilizare şi de asociere este menit să apropie, în timp, legislaţia şi standardele ţărilor potenţial candidate de cele ale UE.