Rozširovanie

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Európska únia (EÚ) založená v roku 1957 sa počas šiestich rozšírení rozrástla zo šiestich pôvodných členov na dvadsaťosem členských štátov. Politika EÚ v oblasti rozšírenia sa týka krajín žiadajúcich o členstvo v EÚ a potenciálnych kandidátov zo západného Balkánu.

Zmluva o Európskej únii (článok 49) a kodanské kritériá stanovujú rámec pre rozširovanie, pričom cieľom je pripraviť žiadateľské krajiny tak, aby pri prístupe spĺňali svoje záväzky ako členské štáty. Cieľom stabilizačného a asociačného procesu EÚ je postupne približovať právne predpisy a normy potenciálnych kandidátskych krajín k predpisom EÚ.