Paplašināšanās

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienību (ES) 1957. gadā dibināja sešas valstis, un sešu paplašināšanos gaitā tā ir izaugusi no sešām sākotnējām dalībvalstīm līdz 28 dalībvalstīm. ES paplašināšanās politika pašlaik attiecas gan uz kandidātvalstīm, gan uz potenciālajām kandidātvalstīm Rietumbalkānos.

Paplašināšanās kārtību nosaka Līgums par Eiropas Savienību (49. pants) un Kopenhāgenas kritēriji, un tās mērķis ir sagatavot topošās dalībvalstis, lai tās, pievienojoties ES, varētu uzņemties savus kā dalībvalstu pienākumus, savukārt ES stabilizācijas un asociācijas procesa mērķis ir laika gaitā tuvināt potenciālo kandidātvalstu tiesību aktus un standartus ES tiesību aktiem un standartiem.