ES plėtra

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

1957 m. įkurta Europos Sąjunga (ES) per šešis plėtros etapus išaugo nuo 6 pradinių narių iki 28 narių. ES plėtros politika šiuo metu taikoma dėl narystės ES paraiškas pateikusioms šalims ir Vakarų Balkanų regiono potencialioms kandidatėms.

Sutarties dėl Europos Sąjungos (49 straipsnis) ir Kopenhagos kriterijai apibrėžia pagrindines ES plėtros sąlygas, siekiant parengti paraiškas pateikusias šalis, kad, įstojusios į ES, jos galėtų prisiimti valstybių narių įsipareigojimus. ES stabilizacijos ir asociacijos procesu siekiama pamažu priartinti potencialių kandidačių teisės aktus ir standartus prie ES.