Διεύρυνση

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Αποτελούμενη από τα έξι αρχικά κράτη μέλη κατά τη στιγμή της ίδρυσής της, το 1957, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μετά από έξι διευρύνσεις, αριθμεί είκοσι οκτώ κράτη μέλη. Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αφορά τις υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 49), και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, αποτελούν το πλαίσιο της διεύρυνσης, με τον στόχο να έγκειται στην προετοιμασία των υποψήφιων χωρών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως κράτη μέλη κατά τη στιγμή της ένταξής τους. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ αποσκοπεί στην προσέγγιση με την πάροδο του χρόνου της νομοθεσίας και των προτύπων των δυνάμει υποψηφίων χωρών στη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ένωσης.