Разширяване

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 
Employment and social policy

Създаден през 1957 г., днес Европейският съюз (ЕС) се е разраснал от шест първоначални члена до 28 държави членки в резултат от шест етапа на разширяването му. Политиката за разширяване на ЕС в момента обхваща страните, кандидатстващи за членство в ЕС, и потенциалните кандидати от Западните Балкани.

Рамката на разширяването се предоставя чрез член 49 от Договора за Европейския съюз и критериите от Копенхаген, като целта на процеса на разширяването е да подготви държавите кандидатки така, че те да могат да поемат задълженията си като държави членки при присъединяването. Процесът на стабилизиране и асоцииране на ЕС цели постепенно да приближи до ЕС законодателството и стандартите на потенциалните държави кандидатки.