Energetika

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Vis labiau jaučiama klimato kaita ir auganti priklausomybė nuo energijos akcentuoja Europos Sąjungos (ES) pasiryžimą tapti mažai energijos naudojančia ekonomika ir kad ta energija būtų patikima, saugi, konkurencinga, gaminama vietoje ir tvari.

Energetikos politika ne tik užtikrina veiksmingą ES energijos rinkos funkcionavimą, bet ir skatina energetikos tinklų sujungimą bei energijos vartojimo efektyvumą. Ji apima energijos šaltinius, pradedant iškastiniu kuru ir baigiant branduoline energija bei atsinaujinančiąja energija (saulės, vėjo, biomasės, geotermine, hidroelektros ir potvynių).

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 194 straipsnyje pateiktas konkretus teisinis pagrindas energetikos sričiai, pagrįstas pasidalijamąja kompetencija tarp ES ir jos valstybių narių.