Energie

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Vzhledem k rostoucím dokladům o změně klimatu a zvyšující se závislosti na energetice se posiluje odhodlání Evropské unie (EU) stát se nízkoenergetickým hospodářstvím a zajistit, aby spotřebovávaná energie byla zajištěná, bezpečná, konkurenceschopná, vyráběná místně a udržitelná.

Kromě zajištění toho, aby trh s energií v EU fungoval efektivně, energetická politika podporuje vzájemné propojení energetických sítí a energetickou účinnost. Zabývá se zdroji energie od fosilních paliv přes jadernou energii až po obnovitelné zdroje energie (solární a větrná energie, biomasa, geotermální energie, hydroelektrická energie a příliv).

Článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví konkrétní právní základ pro oblast energetiky na základě sdílených pravomocí mezi EU a členskými zeměmi.