Energie

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Aangezien er steeds meer bewijzen zijn voor klimaatverandering en onze afhankelijkheid van energie steeds toeneemt, is de Europese Unie (EU) meer dan ooit vastbesloten om een economie met een laag energieverbruik te worden en om te zorgen dat de verbruikte energie continu leverbaar, veilig en concurrerend is, plaatselijk wordt geproduceerd en duurzaam is.

Met haar energiebeleid wil de EU niet alleen zorgen dat de Europese energiemarkt op een efficiënte manier werkt, maar ook dat de energienetwerken en de efficiëntie van de energie onderling verbonden zijn. Het beleid is van toepassing op allerlei energiebronnen, van fossiele brandstoffen tot nucleaire energie en hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa, geothermische en hydraulische energie en getijde-energie).

Met artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie werd een specifieke juridische basis voor energie gelegd op basis van bevoegdheden die de EU en haar lidstaten delen.