Energeetika

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Aina enam koguneb tõendeid kliimamuutusest ja samas suureneb järjest meie sõltuvus energeetikast. Kõik see suurendab Euroopa Liidu (EL) otsustavust jõuda väikese energiakulutusega majanduseni, kus tarbitav energia oleks turvatud, ohutu, konkurentsivõimeline, kohalikult toodetud ja säästlik.

Lisaks ELi energiaturu tõhusa toimimise tagamisele edendab energiapoliitika energiavõrkude vastastikust sidumist ja energiatõhusust. Selles käsitletakse energiaallikaid alates fossiilkütustest ning lõpetades tuuma- ja taastuvenergiaga (päikese-, tuule-, biomassi-, maasoojus-, hüdro- ning tõusu- ja mõõnaenergia).

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 194 loob energeetika valdkonnas õigusliku aluse, mis tugineb ELi ja liikmesriikide jagatud pädevusele.