Energija

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Vse več dokazov o podnebnih spremembah in naraščajoča odvisnost od energije poudarjajo odločenost Evropske unije (EU), da postane gospodarstvo z nizko porabo energije, da zagotovi zanesljivost oskrbe z energijo in da bo energija, ki jo porabljamo, varna, konkurenčna, lokalno proizvedena in trajnostna.

Energetska politika zagotavlja učinkovito delovanje energetskega trga EU, obenem pa tudi spodbuja medsebojno povezovanje energetskih omrežij in energetsko učinkovitost. Viri energije, ki jih pokriva, segajo od fosilnih goriv do jedrske energije in obnovljivih virov energije (sončna, vetrna energija, biomasa, geotermalna, hidroelektrična energija in energija plimovanja).

Člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije uvaja posebno pravno podlago za področje energije, ki temelji na skupnih pristojnostih EU in njenih držav članic.