Enerģētika

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Ņemot vērā arvien izteiktākās klimata pārmaiņas un augošo atkarību no energoresursiem, Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies kļūt par energoefektīvu ekonomiku, kurā patērētā enerģija ir droša, konkurētspējīga, uz vietas ražota un ilgtspējīga.

Enerģētikas politika ne vien nodrošina, ka ES enerģētikas tirgus darbojas efektīvi, bet arī veicina energotīklu savienošanu un energoefektivitāti. Tā ietver visus enerģijas avotus, sākot no fosilā kurināmā un atomenerģijas un beidzot ar atjaunojamiem resursiem (saules, vēja, biomasas, ģeotermālā, hidroelektriskā un plūdmaiņu enerģija).

Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. pants veido konkrētu tiesisko pamatu enerģētikas jomā, pamatojoties uz ES un tās dalībvalstu dalītu kompetenci.