Užimtumas ir socialinė politika

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos visuomenė vystosi dėl tokių veiksnių, kaip antai technologinės pažangos, globalizacijos ir senėjančios visuomenės. Ją taip pat iš esmės paveikė 2008 m. ekonominė ir finansų krizė bei jos pasekmės.

Europos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių politikos siekia gyvenimo sąlygų gerinimo skatinant užimtumą, tvarų augimą ir didesnę socialinę sanglaudą.

Europos Sąjunga (ES) yra socialinių pokyčių katalizatorius, siekiantis padidinti užimtumą ir darbuotojų judumą, gerinti darbo vietų ir darbo sąlygų kokybę, informuoti ir konsultuoti darbuotojus, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, skatinti lygybę, kovoti su diskriminacija ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas.