Nodarbinātība un sociālā politika

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas sabiedrība attīstās. To ietekmē dažādi faktori, piemēram, tehnoloģiju progress, tirdzniecības globalizācija un sabiedrības novecošanās. Būtiska bija arī 2008. gada ekonomikas un finanšu krīzes smagā ietekme un tās radītās sekas.

Eiropas nodarbinātības, sociālo jautājumu un vienlīdzīgu iespēju politikas nostādņu mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves apstākļus, veicinot nodarbinātību, ilgtspējīgu izaugsmi un lielāku sociālo kohēziju.

Eiropas Savienība (ES) ir kā sociālo pārmaiņu katalizators, cenšoties palielināt nodarbinātību un darbinieku mobilitāti, uzlabot darba vietu kvalitāti un darba vidi, informēt un konsultēt darbiniekus, cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, veicināt vienlīdzīgas iespējas un apkarot diskrimināciju, kā arī modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas.