Sysselsättning och socialpolitik

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Det europeiska samhället håller på att utvecklas på grund av, bland annat, de tekniska framstegen, globaliseringen och befolkningens åldrande. Det påverkades också i stor utsträckning av den ekonomiska och finansiella krisen 2008 och dess följder.

EU:s politik för sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter syftar till att uppnå bättre levnadsförhållanden genom att främja sysselsättning, hållbar utveckling och ökad social sammanhållning.

EU fungerar som en katalysator för social förändring och arbetar för ökad sysselsättning och arbetstagarnas rörlighet, anställningar och arbetsförhållanden av god kvalitet, information till och samråd med arbetstagare, bekämpning av fattigdom och social utestängning, främjande av lika möjligheter och bekämpning av diskriminering samt modernisering av de sociala trygghetssystemen.