Beartas fostaíochta agus sóisialta

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Tá an tsochaí Eorpach ag athrú de bharr tosca difriúla amhail an dul chun cinn teicneolaíochta, an domhandú agus daonra atá ag dul in aois. Go ríthábhachtach, bhí tionchar mór ag an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais sa bhliain 2008 agus ag torthaí na géarchéime uirthi.

Féachann beartais Eorpacha fostaíochta, gnóthaí sóisialta agus chomhdheiseanna le dálaí maireachtála a fheabhsú trí fhostaíocht, fás inbhuanaithe agus comhtháthú sóisialta níos fearr a chur chun cinn.

Spreagann an AE athrú sóisialta chun fostaíocht agus soghluaisteacht oibrithe a mhéadú, chun cáilíocht post agus dálaí oibre a fheabhsú, chun faisnéis a sholáthar d’oibrithe agus chun dul i gcomhairle leo, chun bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a chomhrac, chun comhdheiseanna a chur ar aghaidh agus chun an t-idirdhealú a chomhrac. agus chun córais chosanta sóisialta a nuachóiriú.