Ocuparea forţei de muncă şi politica socială

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Societatea europeană evoluează datorită unor factori ca progresul tehnologic, globalizarea şi îmbătrânirea populaţiei. Un aspect crucial îl constituie şi impactul pe care l-au avut asupra ei criza economică şi financiară din 2008 şi urmările acesteia.

Politicile europene în materie de ocupare a forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, promovând ocuparea forţei de muncă, creşterea durabilă şi o mai mare coeziune socială.

UE este un catalizator al schimbărilor în domeniul social, urmărind creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor, a calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor, combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării, precum şi modernizarea sistemelor de protecţie socială.

V-ar mai putea interesa: