Tööhõive ja sotsiaalpoliitika

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa ühiskonna muutumist mõjutavad sellised tegurid nagu tehnoloogia areng, kaubanduse üleilmastumine ja elanikkonna vananemine. Olulist mõju avaldas ka 2008. aasta majandus- ja finantskriis ning selle tagajärjed.

Euroopa tööhõive-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste poliitika abil püütakse parandada elutingimusi, edendades tööhõivet, püsivat majanduskasvu ja suuremat sotsiaalset ühtekuuluvust.

Sotsiaalsete muutuste ellukutsumisel on oluline osa Euroopa Liidul (EL), mille tegevuse eesmärk on tööhõive ja tööalase liikuvuse suurendamine, töökohtade kvaliteedi ja töötingimuste parandamine, töötajate teavitamine ja nõustamine, võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, võrdsete võimaluste edendamine ja diskrimineerimise vastu võitlemine ning sotsiaalkaitsesüsteemide tänapäevastamine.