Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

I en kunskapsbaserad ekonomi spelar utbildningen och ungdoms- och idrottspolitiken en viktig roll. Dessa faktorer främjar tillväxt och sysselsättning genom att bidra till en högutbildad och anpassningsbar befolkning. De främjar också social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap inom Europeiska unionen (EU). Genom sina program till förmån för utbildning, ungdomar och idrott utvecklar och stärker EU den europeiska dimensionen, främjar rörlighet och uppmuntrar till internationellt samarbete. EU stöder och kompletterar medlemsstaternas åtgärder i överensstämmelse med artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.