Educaţie, formare, tineret, sport

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Educaţia, formarea şi politica privind tineretul şi sportul joacă un rol esenţial într-o economie bazată pe cunoaştere. Aceşti factori susţin creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă prin încurajarea emergenţei unei populaţii adaptabile şi cu înaltă calificare, consolidând totodată coeziunea socială şi cetăţenia activă în cadrul Uniunii Europene (UE). Prin intermediul programelor destinate educaţiei, formării, tineretului şi sportului, UE dezvoltă şi consolidează o dimensiune europeană, promovând mobilitatea şi încurajând cooperarea internaţională. UE sprijină şi completează acţiunile statelor membre, în conformitate cu articolele 165 şi 166 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.